Scholen

Auteurslezing voor scholen

Voor scholen zijn er 3 mogelijke opties

De verborgen prelude1. De verborgen prelude

Comment écrire un roman historique ? La vie de Chopin, sa relation avec George Sand et avec Solange

Deze lezing is bestemd voor een 3e graad ASO

Opzet

In het kader van een vakoverschrijdend project kunnen de leerlingen zich op de lezing voorbereiden in verschillende vakken.
Voor het vak Nederlands : het lezen van de roman De verborgen prelude.
In de lessen muzikale opvoeding of esthetica : de leerlingen maken kennis met de muziek van Chopin.
In de les geschiedenis : aandacht voor de klassenmaatschappij in het Parijs van de 19e eeuw, de secularisatie van de kloosters op Mallorca, …
In de les Frans : de leerkracht stelt hen George Sand voor en laat hen enkele fragmenten lezen. De lezing wordt gegeven in het Frans en ik ga in gesprek met de leerlingen.

Inhoud

Ik vertel de leerlingen in een voor hen goed te begrijpen Frans hoe mijn roman tot stand is gekomen, welk onderzoekswerk ik verricht heb en hoe het verhaal zich tijdens het schrijven heeft ontwikkeld. Daarna vraag ik aan de leerlingen hoe ze zelf de personages ervaren hebben, met wie ze de meeste binding voelden tijdens het lezen en waarom dat zo was. Tijdens het gesprek voeg ik enkele interessante feiten toe over de personages die geen aandacht hebben gekregen in de roman, maar die hen nog meer tot mens zullen maken. Tenslotte krijgen de leerlingen de mogelijkheid om vragen te stellen.

De kleur van de sterren2. De kleur van de sterren

Comment écrire un roman historique? La vie d’Arthur Rimbaud, de Paul Verlaine et leur relation homosexuelle

Deze lezing is bestemd voor een 3e graad ASO.

Opzet

In het kader van een vakoverschrijdend project kunnen de leerlingen zich op de lezing voorbereiden in verschillende vakken.
Voor het vak Nederlands : het lezen van de roman De kleur van de sterren.
In de les godsdienst : discussie over het taboe rond homoseksualiteit.
In de les geschiedenis : de maatschappij in de 19e eeuw.
In de les Frans : fragmenten lezen uit de poëzie van Rimbaud en Verlaine. De lezing wordt gegeven in het Frans en ik ga in gesprek met de leerlingen.

Inhoud

Ik vertel de leerlingen in een voor hen goed te begrijpen Frans hoe mijn roman tot stand is gekomen, welk onderzoekswerk ik verricht heb en hoe het verhaal zich tijdens het schrijven heeft ontwikkeld. Daarna vraag ik aan de leerlingen hoe ze zelf de personages ervaren hebben, met wie ze de meeste binding voelden tijdens het lezen en waarom dat zo was. Tijdens het gesprek voeg ik enkele interessante feiten toe over de personages die geen aandacht hebben gekregen in de roman, maar die hen nog meer tot mens zullen maken. Tenslotte kunnen de leerlingen vragen stellen.

3. De verborgen prelude of De kleur van de sterren

Een lezing in het Nederlands voor leerlingen uit de 2e graad ASO of 3e graad TSO, met dezelfde inhoud als optie 1 of 2.

Vraag meer info over auteurslezingen